İdrar Yolları Tıkanıklığı Belirtileri ve Nedenleri

İdrar yolları tıkanıklığı, boşaltım yolları­nın yapısal ya da işlevsel bir nedenle kapan­ması ya da daralması. İdrar borusu, idrar kesesi (mesane) ya da siyekte (uretra) olu­şabilen tıkanıklığın yerine göre bu organla­rın ve böbrek havuzunun duvarları gerilerek genişler; idrar böbreklerde birikir. Tıkanıklık doğuştan ya da sonradan olabi­lir. Doğuştan tıkanıklık en sık idrar borusu ile böbrek havuzunun birleştiği yerde muko­zanın kapakçığa benzer kıvrımlar yapmasıy­la oluşur. Bu tür tıkanmalarda genellikle hastalık belirtisi olmadığından tanı koymak çok zordur. Tıkanıklığın varlığı ortaya çıka­na değin böbrekler önemli ölçüde örselene­bilir. İdrar Yolları Tıkanıklığı Belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Sonradan oluşan tıkanıklıkların nedeni ge­nellikle boşaltım yollarındaki yapı ve işlev bozukluklarıdır. Siyekte, iltihaplanmaya da erkeklerde bu boruyu çevreleyen prostat bezinin büyümesi nedeniyle büzüşme ve tıkanma görülebilir. Siyekten geçişi engelle­nen idrar, idrar kesesinde birikir. Kese gerilerek genişler, idrar boruları ve böbrek havuzunun duvarları kalınlaşır. Bu organla­rın içinde idrar birikmesi, hastalık yapıcı mikroorganizmalar için ideal bir besiyeri oluşturduğundan sık sık enfeksiyonlar görü­lür; bu da idrar borusu, kese ve böbrek havuzunun daha da kalınlaşmasına neden olur. İdrar kesesindeki tıkanıklığın nedenle­ri arasında urlar, mineral birikintilerinin oluşturduğu taşlar, prostat bezinin büyüme­si ile bu organın kas ve sinir yapısındaki bazı bozukluklar sayılabilir. Normal olarak ge­belikte, büyüyen dölütün yaptığı baskı ve kas gerginliğinin azalmasına yol açan hor­monlar nedeniyle idrar borularında tıkanma ve borunun tıkanmanın üstünde kalan bölü­münde genişleme olur.

Tıkanma ya da daralmalarda temel sorun, idrarın böbreğe geri dönerek böbrek havuzu ve çanak olarak bilinen boşlukları doldurup bu yapıların genişlemesine neden olmasıdır. Böbrekte iş gören dokunun tümü yıkıma uğrayabilir; böbrek havuzu ve çanaklarının duvarlarındaki kalınlaşma, böbrek atarda­marlarına baskı yaparak böbreğin kan dola­şımını bozabilir. Bu durum doku yıkımım daha da hızlandırır; zedelenen dokuda sık sık enfeksiyonların ortaya çıkması durumun daha da kötüleşmesine neden olur. Böbrek­teki borucuklarm ve idrar yapan yapıların yerini lifsi nedbe dokusu alır, idrardaki atık maddeler böbrek toplardamarı, borucuklar ve lenf damarları yoluyla kana karışır ve üremiye yol açar. İdrar yolları tıkanıklığın­da zaman geçirmeden cerrahi girişim ile tıkanıklığın giderilmesi gerekir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İdrar Yolları Tıkanıklığı Belirtileri ve Nedenleri

İdrar yolları tıkanıklığı, boşaltım yolları­nın yapısal ya da işlevsel bir nedenle kapan­ması ya da daralması. İdrar borusu, idrar kesesi (mesane) ya da siyekte (uretra) olu­şabilen tıkanıklığın yerine göre bu organla­rın ve böbrek havuzunun duvarları gerilerek genişler; idrar böbreklerde birikir. Tıkanıklık doğuştan ya da sonradan olabi­lir. Doğuştan tıkanıklık en sık idrar borusu ile böbrek havuzunun birleştiği yerde muko­zanın kapakçığa benzer kıvrımlar yapmasıy­la oluşur. Bu tür tıkanmalarda genellikle hastalık belirtisi olmadığından tanı koymak çok zordur. Tıkanıklığın varlığı ortaya çıka­na değin böbrekler önemli ölçüde örselene­bilir. İdrar Yolları Tıkanıklığı Belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Sonradan oluşan tıkanıklıkların nedeni ge­nellikle boşaltım yollarındaki yapı ve işlev bozukluklarıdır. Siyekte, iltihaplanmaya da erkeklerde bu boruyu çevreleyen prostat bezinin büyümesi nedeniyle büzüşme ve tıkanma görülebilir. Siyekten geçişi engelle­nen idrar, idrar kesesinde birikir. Kese gerilerek genişler, idrar boruları ve böbrek havuzunun duvarları kalınlaşır. Bu organla­rın içinde idrar birikmesi, hastalık yapıcı mikroorganizmalar için ideal bir besiyeri oluşturduğundan sık sık enfeksiyonlar görü­lür; bu da idrar borusu, kese ve böbrek havuzunun daha da kalınlaşmasına neden olur. İdrar kesesindeki tıkanıklığın nedenle­ri arasında urlar, mineral birikintilerinin oluşturduğu taşlar, prostat bezinin büyüme­si ile bu organın kas ve sinir yapısındaki bazı bozukluklar sayılabilir. Normal olarak ge­belikte, büyüyen dölütün yaptığı baskı ve kas gerginliğinin azalmasına yol açan hor­monlar nedeniyle idrar borularında tıkanma ve borunun tıkanmanın üstünde kalan bölü­münde genişleme olur.

Tıkanma ya da daralmalarda temel sorun, idrarın böbreğe geri dönerek böbrek havuzu ve çanak olarak bilinen boşlukları doldurup bu yapıların genişlemesine neden olmasıdır. Böbrekte iş gören dokunun tümü yıkıma uğrayabilir; böbrek havuzu ve çanaklarının duvarlarındaki kalınlaşma, böbrek atarda­marlarına baskı yaparak böbreğin kan dola­şımını bozabilir. Bu durum doku yıkımım daha da hızlandırır; zedelenen dokuda sık sık enfeksiyonların ortaya çıkması durumun daha da kötüleşmesine neden olur. Böbrek­teki borucuklarm ve idrar yapan yapıların yerini lifsi nedbe dokusu alır, idrardaki atık maddeler böbrek toplardamarı, borucuklar ve lenf damarları yoluyla kana karışır ve üremiye yol açar. İdrar yolları tıkanıklığın­da zaman geçirmeden cerrahi girişim ile tıkanıklığın giderilmesi gerekir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir