İftira Nedir Kısaca Hukuki Açıklaması

İftira, bir kimsenin suçsuz olduğunu bildiği bir kişiye suç yüklemesi ya da böyle bir suçun nesnel belirti ve kanıtlarını uydurma­sı. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 285. maddesine göre böyle bir eylemin suç niteli­ğini kazanması için suç yükleminin bildirim ya da şikâyet biçiminde adliyeye, durumu adliyeye bildirmekle yükümlü bir makama ya da yasal kovuşturma yapacak ya da yaptırabilecek bir organa sunulmuş olması gerekir. Bu amaçla, idari makamlara, adalet bakanına, başbakana ve hatta cumhurbaş­kanına başvurulması, iftira suçunun oluşma­sı için yeterlidir. İftira Nedir Kısaca Hukuki Açıklaması bilgisi.

Buna karşılık bir davada savunma yaparken başkasına suç yükleme, bildirim ve şikâyet niteliğinde olmadığından iftira suçunu oluşturmaz, iftira suçunun en önemli ve kritik öğesi, suç yüklemenin ilgilinin suçsuz olduğunun bilinmesine kar­şın yapılmış olmasıdır. Bu nedenle failin iftira suçunu işlemiş sayılması için cürüm kastının kanıtlanması gerekir. Bu, iftira suçunun değerlendirilmesinde çok önemli bir noktayı oluşturmaktadır. Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre kuşku üzerine şikâyet ve ihbar etmek her yurttaşın hakkı, hatta bazı durumlarda yükümü olduğuna göre, başka birine suçsuz olduğunu bile bile suç yüklendiğine ilişkin kesin kanıtlar gösteril­meden iftira suçundan dolayı ceza verile­mez. TCK’nın 285. maddesine göre iftira suçunun failine, yüklediği suçun ağırlığına göre 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Özel bazı durumlarda bu ceza 15 yıl hapse kadar yükselebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir