Ifugaolar Hakkında Bilgi

Ifugaolar, Filipinler’de Luzon Adasının kuzeyindeki dağlık Ifugao ilinde oturan Malay kökenli topluluk. Temel geçim kay­nakları sulu pirinç tarımıdır. Malezya-Polinezya dil ailesine bağlı bir dil konuşurlar. Aynı dili konuşan komşu topluluklardan bazı kül­türel özellikleriyle ayrılırlar. 1939’da 70 bine yaklaşan, II. Dünya Savaşı nedeniyle 1948’de 50 bine kadar düşen sayıları, 1990’ların başlarında 190 bin dolayındaydı.

Dağ yamaçlarındaki sekilerde çok basit bir teknikle kurdukları sulama sistemi dünyaca ünlüdür. Sekilerin arasında 5 – 10 evden oluşan küçük ve dağınık köylerde yaşarlar. Pirincin yanı sıra dağ yamaçlarında büyük miktarda yetiştirilen tatlıpatates yoksul ke­simin temel gıdasını oluşturur. Domuz ve tavuk daha çok dinsel törenler ve adaklar için yetiştirilir.

Ifugaolarda toplumsal örgütlenme bütünüy­le akrabalığa dayanır. Her birey üçüncü kuzene kadar uzanan bir “akrabalık çemberi”nin odağını oluşturur. Bu birimler kabile içi kavgalar ve eskiden yaygın olan kelle avcılığı açısından önem taşır. Siyasal örgüt­lenmeden yoksun olan İfugaolar arasındaki birlikler evlilik ittifaklarına ve ticaret antlaş­malarına dayamr. Bir anlaşmazlık çıktığında göreneklere uygun bir çözüm bulmak üzere geçici arabuluculara başvurulur. Üst sınıfı oluşturan soylular, belirli dönemlerde ver­dikleri şölenlerle saygınlıklarını sürdürürler.
İfugao dini çok ayrıntılı bir kozmolojiyi ve değişik sınıflara ait binden fazla tanrıyı kapsar. Bir hastalık durumunda ya da bir güçlükle karşılaşıldığında, ataları ve tanrıla­rı yardıma çağırmak için pirinç şarabı sunu­lur ve şölenler düzenlenir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir