İgor Kimdir (Kiev Büyük prensi)

İgor, ingvar olarak da bilinir (d. y. 877 – ö. 945, Dereva bölgesi, Rusya), Kiev büyük prensi.

Önce Kiev Ruslarını, 1598’e değin de Moskova’yı yöneten Rurik hanedanının ku­rucusu olarak kabul edilen Novgorod prensi Rurik’in oğlu olduğu sanılır. Yetenekli bir savaşçı ve diplomat olan Kiev prensi Oleg’in (hd y. 879-912) ölümünün ardından, 912’de Kiev tahtına çıktı. 12. yüzyıla ait bir Rus vakayinamesinde hırslı, açgözlü ve başarısız bir hükümdar olarak tanımlanan İgor’un, 913-914’te Transkafkasya’ya düzenlediği sefer büyük bir bozgunla sonuçlandı. 941 ve 944’te Bizans’a karşı düzenlediği seferlerde ise gemilerinin çoğunun batırılması nedeniyle amacına ulaşamadı. Sonunda Bizanslılarla, Oleg’in 911’de imzalamış olduğu ticaret antlaşmasından daha olumsuz koşullar içe­ren bir antlaşma yapmak zorunda kaldı (944).

Bir Doğu Slav kabilesi olan Drevlyanlar ile Karadeniz’in kuzeyindeki steplerde yaşayan bir Türk halkı olan Peçeneklere egemenliğini kabul ettirmeye çalıştı. 945’te haraç almak üzere Drevlyanlarm yaşadıkla­rı, Pripyat Irmağı bölgesindeki Dereva’ya bir sefer düzenledi. Bölge halkından her zamankinden daha fazla haraç almaya kal­kışması sonucu başlayan ayaklanma sırasın­da öldürüldü.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir