İhbar Öneli Nedir?

ihbar öneli, bildirim öneli olarak da bili­nir, işten çıkarmak ya da işten ayrılmak için bildirimden sonra geçmesi gereken süredir. İşçi ya da işveren, belirli bir süreye bağlan­mamış olan hizmet sözleşmesini, dilediği anda sona erdirebilir. Bunun için haklı bir nedene dayanılması ya da bir neden göste­rilmesi gerekmez. Bu durumda öbür tarafın zarar görmemesi için, hizmet sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın, karşı tarafa bir süre önce durumu bildirmesi gerekir; böylece bu süre içinde işverenin yeni bir işçi, işçinin de yeni bir iş arayıp bulabilmesine olanak sağlanmıştır. İhbar Öneli Nedir?

Yasada işçinin işyerindeki kıdemine göre artan ihbar önelleri kabul edilmiştir. Buna göre ihbar öneli, kıdemi 6 aydan az olan’işçi için 2 hafta, 6 ay-1,5 yıl arasında olan işçi için 4 hafta, 1,5-3 yıl arasında olan işçi için 6 hafta ve 3 yıldan fazla olan işçi için de 8 haftadır. Bu süreler hizmet ya da toplu iş sözleşmesiyle artırılabilir. İhbar öneli içinde işçi işine devam etmek, işveren de ücret ödemek zorundadır. Bununla birlikte, işve­renin ihbar öneli tazminatı ödeyerek işçiyi bildirim tarihinde işten çıkarma yetkisi de vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir