İhkakı haktan kaçınma Nedir?

İhkakı haktan kaçınma, yasa uyarınca kabul edilmesi gereken bir dilekçeyi geçerli bir neden olmaksızın reddetme ya da görül­meye hazır ve sırası gelmiş bir davaya geçersiz özürler ileri sürerek bakmama, idarenin ve yargı organlarının görevini yeri­ne getirmemesi sonucunu doğuran bu dav­ranışlar bütün hukuk düzenlerinde yasak­lanmış ve ağır yaptırımlara bağlanmıştır.

1982 Anayasası, hak arama özgürlüğüne ilişkin 36. maddesinin 2. fıkrasında hiçbir mahkemenin görev ve yetkisi içindeki dava­ya bakmaktan kaçınamayacağını belirtmiş­tir. İhkakı haktan kaçınma yargıcın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektirir. İhkakı haktan kaçman yargıç aleyhine tazminat davası açılmadan önce kendisine noter ara­cılığıyla bir uyarıda bulunulması gerekir. Bu uyarının amacı yargıcın göreve çağrılması­dır; uyarıya karşın görevini yerine getirme­yen yargıç aleyhine tazminat davası açma hakkı doğar. Yargıcın ihkakı haktan kaçın­ması aynı zamanda bir suç oluşturur; bu suçun cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve ağır para cezası olarak belirlenmiştir. Me­murların ilgililerin dilekçe hakkım kullan­malarına engel olacak biçimde ihkakı hak­tan kaçınması da bu suçun kapsamına girer.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir