İhsan Eryavuz Kimdir Kısaca Bilgi

Eryavuz, İhsan (d. 1877, Istanbul – Ö. 6 Mart 1947, İstanbul), asker ve siyaset adamı. Bahriye vekilliği sırasında Yavuz- Havuz Olayı olarak bilinen yolsuzluğa adı karışmış ve suçlu bulunmuştur.

Harbiye Mektebi’ni bitirdi. Çeşitli askeri görevlerden sonra topçu binbaşılığından emekli oldu. 1920-31 arasında TBMM’de Cebelibereket (Osmaniye) milletvekili ola­rak görev yaptı. 1922’de Ankara İstiklal Mahkemesi başkanlığında bulundu. 1924’te Türkiye İş Bankası yönetim kurulu üyeliği­ne getirildi. 1924’te yeni kurulan bahriye vekilliğine atanarak, Fethi Okyar hüküme­tinde görev aldı. Aynı yıl ünlü Yavuz Zırhlısı’nın onarılması kararlaştırıldı ve onarım işi yeni kurulan Bahriye Vekâleti’ nin sorumluluğuna verildi. Ihsan Erya- vuz’un, geminin onarımıyla daha önce de ilgisi olmuştu. Enver Paşa’nın eniştesi Ömer Nazım Bey ve Ertuğrul (Bilecik)

milletvekili ve İş Bankası yönetim kurulu üyesi Dr. Fikret’le birlikte kurdukları şirket Yavuz Zırhlısı’nm onarımı için hükümete birçok öneri götürmüştü. Eryavuz bahriye vekili olunca, Fransız Penoit şirketiyle Ya­vuz Zırhlısı’nm onarımı için anlaşmaya var­dı. 1925’te istifa eden Fethi Okyar hüküme­tinin yerine kurulan dördüncü İnönü hükü­metinde İhsan Eryavuz yeniden bahriye vekilliğine getirildi. İnönü 1927 seçimlerin­den sonra kurduğu hükümette bahriye veki­line yer vermediği gibi, Bahriye Vekâle- ti’nin kaldırılmasını öngören bir yasa tasarı­sını da TBMM’ye sundu. Bir süre sonra, Eryavuz’un, vekilliği sırasında hükümete danışmaksızın Fransız şirketine ayrıcalıklar tanıdığına ilişkin savlar üzerine, İsmet İnö­nü 18 Aralık 1927’de bir önergeyle Erya- vuz’la ilgili meclis soruşturması açılmasını ve Yüce Divan’a verilmesini istedi. Meclis soruşturmasının ardından Eryavuz ve Dr. Fikret, Yüce Divan’a verildi; her ikisinin de dokunulmazlığı kaldırıldı. Sorgulama so­nunda Dr. Fikret komisyon aldığını açıkla­dı. Eryavuz, görevini kötüye kullanmaktan ve rüşvet almaya teşebbüs suçlarından 2 yıl ağır hapse ve 2 yıl memuriyetten yasaklan­ma cezalarına çarptırıldı (21 Nisan 1928), TBMM üyeliği de düştü.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir