İkebana Nedir?

İkebana, geleneksel anlamıyla klasik Japon çiçek düzenleme sanatı. Sonraları Japon çiçek sanatının bütün üsluplarını kapsayan geniş bir anlam kazanmıştır.

6. yüzyılda, Buda’ya çiçek sunma törenini kurallara bağlayan Çinli Budacı misyonerler ikebana’yı Japonya’da tanıttı. Ülkedeki ilk çiçek düzenleme okulu olan İkenobo’yu da 7. yüzyılın başlarında Ono no İmoko kurdu. İkebana basit çizgisel düzenlemenin uyumuyla çiçeğin ve başka doğal malzeme­lerin ince güzelliğini değerlendirmeye daya­nır; tarihsel dönemlere ve değişen sanat kuramlarına göre belli başlı birkaç okula ayrılır. İkenobo’nnn dışındaki önemli okul­lar Ko (Koryu), Ohara ve Sogetsu’dur. Bireysel üsluplar için bak. moribana; nagei- re; rikka; şoka; zenei ikebana.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir