İki Çenekli Bitkilere Örnekler

İki Çenekliler (Dicotylédones ya da Magnoliopsida), kapalı tohumluların, embriyo­nunda bir çift çim yaprağı ya da çenek bulunan bitkileri içeren sınıfı. Manolya, gül, sardunya ve gülhatmi gibi pek çok süs bitkisi, çalısı ve ağacı bu sınıfta yer alır. Kapalı tohumluların daha küçük olan öbür sınıfı bir çenekliler olarak bilinir. İki çeneklilerin çiçek parçaları (çanak yapraklar, taç yapraklar, erkek organlar vb), ba­zı ayrıksı örnekler dışında dörtlü, beşli ya da bunların katları olan bir plana göre düzen­lenmiştir. İki Çenekli Bitkilere Örnekler

Yapraklar çoğunda ağsı damarlı­dır; gövdede, su ve besin maddelerini taşı­yan iletimdoku demetleri, genellikle gövde yüzeyine yakın olarak halka biçiminde dizil­miştir. Bütün iki çeneklilerin yaklaşık yüzde 50’si odunsu bitkidir; bu bitkilerin gövde çapı büyüt kendoku tabakasının yeni doku­lar oluşturması sonucu sürekli olarak artar. Gözenekler, yaprak yüzeyine genellikle çe­şitli biçimlerde dağılmıştır. İlkel familyalar dışında iki çeneklilerin çiçektozu tanelerin­de, üç çimlenme oluğu ya da gözeneği bulunur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir