İki Partili Sistem Nedir?

iki partili sistem, birden çok siyasal parti­nin yer aldığı bir siyasal sistemde iktidar değişiminin yalnızca iki parti arasında ger­çekleşmesi durumu. İki partili sistem, ikti­dar değişimi sürecinde yer alan partiler arasındaki göreli güç dağılımı doğrultu­sunda, tek parti sisteminin bir alt kategorisi olan hakim parti sistemine ya da çok partili sisteme yakın özellikler gösterebi­lir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir