İki Sicilya Krallığı

İki Sicilya Krallığı, 15. yüzyılın ortaların­dan 19. yüzyılın ortalarına değin İtalya’nın güneyi ile Sicilya Adasını kapsayan krallık için kullanılan ad.

11.yüzyılda Normanlar tarafından birleşti­rilen bu iki bölge, 1282’de Sicilya kralı unvanı üzerinde hak iddia eden Fransız Anjou hanedanıyla İspanyol Aragon hane­danı arasında bölüşüldü. Bölünme sırasında yarımadanın güneyinde kalan topraklar Anjou’lara, Sicilya Adası ise Aragonlara bıra­kıldı. 1443’te iki bölgeyi yeniden birleştiren Aragon kralı V. Alfonso, rex utriusque Siciliae (İki Sicilya kralı) unvanını aldı. Bu unvan, 16-19. yüzyıllar arasında bölgeyi yöneten İspanyol ve Bourbon hükümdarlar tarafından da zaman zaman kullanıldı ve Sicilya’nın özerkliğini yitirerek iki bölgenin tek bir yönetim altında birleştirildiği 1815’te resmî unvan durumuna geldi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir