İki Tarla Sistemi

iki tarla sistemi, eski çağlarda Avrupa ve Ortadoğu’da tarımsal örgütlenmenin teme­lini oluşturan sistem. Bu sistemde, ekim alanı ikiye ayrılarak bir bölümüne buğday, arpa ya da çavdar ekilir, öteki bölümü ise eski verimliliğine kavuşabilmesi için gelecek ekim mevsimine değin nadasa bırakılırdı.

Hasattan sonra bu kez, daha önce ekili olan alanlar boş bırakılır, gübreleriyle toprağı zenginleştirmeleri için çiftlik hayvanları bu­ralarda otlatılırdı. Avrupa’da iki tarla siste­minin yerini, yaklaşık 8. yüzyıl başlarında Loire ve Ren ırmakları arasındaki bölgede ortaya çıkan daha gelişkin üç tarla siste- mi aldı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir