Iradier Dato Kimdir Kısaca Bilgi

Dato Iradier, Eduardo (d. 12 Ağustos 1856, La Çoruna – ö. 8 Mart 1921, Madrid, İspanya), 1913’ten 1921’e değin Muhafaza­kâr Parti başkanlığı ve üç kez başbakanlık yapmış İspanyol devlet adamı. Bazı reform­lar gerçekleştirmekle birlikte, ülkedeki ka­rışıklığı gidermede ve partisi içindeki bölün­meyi önlemede başarılı olamamıştır.

1892’de İçişleri Bakanlığı müsteşarı, 1899’da da bakan oldu. Bu görevleri sırasın­da işçi tazminatlarına ilişkin bir yasayı ve kadın işçi çalıştırılmasını düzenleyen yasa tasarılarını destekledi. 1902’de adalet baka­nı, 1907’de Madrid belediye başkanı oldu. 1913’te Muhafazakâr Parti başkanı Antonio Maura’mn geri çevirdiği başbakanlık göre­vini kabul etti. Ardından parti başkanlığını üstlenmesi, daha katı bir çizgiyi savunan Mauro ile partiyi önemli ölçüde zayıflatan bir çatışmaya yol açtı. 1915’e değin başba­kanlık görevini sürdüren Dato, I. Dünya Savaşı patlak verince İspanya’nın tarafsız kalmasını sağladı ve Katalonya’ya tanınan özerklik çerçevesinde Mancomunidad adlı meclisin kurulmasına izin verdi. Haziran- Ekim 1917 arasındaki ikinci başbakanlık döneminde bir ayaklanmaya dönüşmek üzere olan grev ve karışıklıkları bastırmak gerekçesiyle parlamentoyu feshetti ve ana­yasal güvenceleri askıya aldı. 1920’de üçün­cü kez başbakan olduktan sonra Çalışma Bakanlığı’nı kurdu. Muhafazakâr Parti için­de yeniden birliği sağlama ve Katalonya’da- ki toplumsal kanşıklıkları denetim altına alma çabaları sonuçsuz kaldı. 1921’de anar- şistlerce düzenlenen bir suikast sonucu öl­dürüldü.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir