İsmail Fenni Ertuğrul Kimdir Kısaca Bilgi

Ertuğrul, İsmail Fennî (d. 1856, Tırnova, Bulgaristan – ö. 29 Ocak 1946, İstanbul), tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan felsefeci.

Tırnova Rüştiyesi’ni bitirdi. Bir süre ca­mi derslerine ve medreseye devam etti. 1878’de İstanbul’a gitti; Maliye ve Dahiliye nezaretlerinde, Divan-ı Muhasebat’ta çeşit­li görevler aldı. 1909’da emekliye ayrıldı.

Daha çok tasavvuf alanında çalışan Ertuğ­rul Maddiyun Mezhebinin İzmihlali (1928) adlı yapıtında maddeci düşünceye karşı vahdet-i vücud (varlığın birliği) görüşünü savunur. Felsefenin pozitivizmi aşması ge­rektiğini belirten Fennî’ye göre, varlığın mutlaklaşması yönündeki gelişme bilimi açıklayamayacağı gerçeklerle karşı karşıya getirecektir. Tasavvuf alanında Vahdet-i Vücud ve Muhyiddin-i Arabi Kuddise Sırreh (1928) adlı bir yapıtı vardır. Ayrıca Lugat- çe-i Felsefe (1925) adlı bir de Fransızca- Türkçe sözlük hazırlamıştır. Müzikle de ilgilenerek kanun ve keman çalmasını öğ­renmiş, Türk müziğinin belli başlı bütün formlarında 100’ün üstünde beste yap­mıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir