Israel Eldad Kimdir Kısaca Hayatı

Eldad (BEN MAHLİ) HA-DANİ, DANOÖULLARINdan eldad olarak da bilinir (ü. 9. yy sonu), Yahudi gezgin ve filolog. Ortaçağ boyunca etkili olan düş ürünü bir seyahatnameyi onun yazdığı sanılmaktadır. İnanılmaz bir zenginlik ve güce sahip, yarı-mitolojik rahip ve hükümdar Keşiş Yohannes efsanesi de büyük olasılıkla bu yapıttan kaynaklan­mıştır.

Güney Arabistan’da doğduğu sanılan El­dad, Mezopotamya, Mısır, Kuzey Afrika ve İspanya’yı dolaştı. Bu gezi sonrasında, İsra­il’in On Kayıp Kabilesi’yle ilgili olarak anlattıkları büyük heyecan yarattı. Eldad, kendisinin de bu kayıp kabilelerden biri olan Danoğullarmdan geldiğini öne sürü­yordu. Danoğullarının, Naftalioğulları, Aşeroğulları ve Gadoğulları kabileleriyle birlikte, Etiyopya ya da kabaca bugünkü Sudan olduğu sanılan Kuş’ta bir Yahudi krallığı kurduklarına inanılmaktadır. El- dad’ın dinsel törenlere ilişkin betimlemele­ri, dinsel yasalar, eski bilgiler ve yorumların derlendiği Talmud’da anlatılanlarla farklılık gösterdiği içjn, yazdıklarının doğruluğu tar­tışmalıdır. İbranice yazdığı Sefer Eldad (Eldad Kitabı) adlı yapıtı, Eldad’ın filolog olarak ünlenmesini sağlamış, ortaçağ bo­yunca Yahudi dilbilgisi ve sözlük uzmanla­rının, dilde karşılaşılan güçlükler konusun­da başvurduğu güvenilir bir kaynak duru­muna gelmiştir. Kitabın çeşitli dillerde ya­yımlanan baskıları bijyük farklılıklar göste­rir. Bunların ilki, 1480’de İtalya’nın Manto- va kentinde çıkmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir