Kamu Yönetiminde Danışma Nedir Anlamı Açıklaması

danışma, kamu yönetiminde, kesin karar verilmeden önce hukuk, yönetim, ekonomi ve teknik alanlarda uzmanlaşmış kişi ya da kurullardan gerekçeli görüş alma. idare hukuku üç türlü danışma öngörmüştür. En sık rastlanan danışma türü, kesin karan verecek olan makamın görüş alma ve alınan görüşü uygulama konusunda bütünüyle ser­best olduğu isteğe bağlı danışmadır. Hükü­met ve idare kuruluşları somut bir olaya ilişkin olmamak koşuluyla Danıştay’dan bir idari sorun hakkında görüş belirtmesini isteyebilir. Danıştay’ın bu konudaki görüşü bağlayıcı değildir. Kesin karar verilmeden önce başvurulması gereken, ama uyulması zorunlu olmayan türden danışma, örneğin bir derneğin kamu yararına çalışan dernek­lerden sayılıp sayılmayacağı hususunda Da­nıştay’ın 1. dairesince verilen kararda söz konusudur. Uygun görüş olarak da bilinen danışma türünde, kesin karar verilmeden önce görüş alınması ve bu görüşe uyulması zorunludur. Bu nedenle, idarenin bu tür görüş alma işlemleri konusundaki iradesi “kurucu” değil, “katılmacı” niteliktedir. Örneğin 1943 tarihli 4353 sayılı yasa gere­ğince devlete ait olan ve değeri 10 bin lirayı aşan haklardan ve davadan vazgeçme ya da sulh olma işlemleri için Danıştay’dan uygun görüş alınması gerekir.

İdare makamı, ikinci türden danışmalarda, aldığı görüşe uygun olmayan bir karar verdiğinde, bir gerekçe göstermekle yüküm­lüdür. Uygun görüş, bir karar alınması durumunda bağlayıcı bir nitelik taşır; ama ilgili makam uygun görüş istediği bir konu­da kesin bir karar almaktan vazgeçme yoluna da gidebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir