Karaçelebizade Abdülaziz Efendi Kimdir

ABDÜLAZİZ KARAÇELEBİZADE

(1581-1658), tarihçi, şair ve devlet adamı. Rumeli kazaskerlerinden Hüsamettin Hüseyin Efendi’nin oğ­lu. Medrese öğreniminden sonra müderris oldu (1612-1619). Yenişe­hir, Mekke, Edirne kadılıklarında bulundu. İstanbul’un güvenliğiyle görevlendirildi (1634). Bir ara Kıb­rıs’a sürüldü ama bağışlanarak Ru­meli kazaskerliğine getirildi. 1649′ da şeyhülislamlık rütbesini aldı. 1651’de Bahai Mehmet Efendi’nin azli üzerine şeyhülislâmlık görevi­ni üstlendi. Aynı yıl gözden düştü ve Sakız’a sürüldü. 1653’de Bursa’ya yerleşmesine izin verildi.

Divan geleneğine bağlı şiirler yazdıysa da tarihçi ve fıkıh bilgini olarak tanı­nır. Başlıca eserleri: Ravzatü’l-Ebrar (Cennet Bahçesi) Osmanlı sul­tanları tarihidir; Süleymannâme, Kanuni’nin saltanatını konu alır; Mir’atüs-Safafi Ahvali Enbiya (Safa aynası ve Nebilerin Hali) Peygamberler tarihidir; Tarih-i Feth-i Revan ve Bağdat (Revan ve Bağdat Fetihlerinin Tarihi); Gülşen-i Niyaz (Niyaz Bahçesi) Kıbrıs sürgünü dolayısıyla yazılmış bir mesnevidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir