Kareleme Nedir?

Kareleme Nedir Kısaca Bilgi

Kareleme, görsel sanatlarda, mekanik bir araca başvurmadan, bir yüzey üstündeki deseni bir başka yüzeye ya da bir ölçekten daha farklı bir ölçeğe aktarmak için kullanı­lan basit tekniktir.

Buna göre aktarılacak desen belirli sayıda karelere bölünür. Dese­nin aktarılacağı yüzeye de aynı sayıda kare çizilir. Büyültme ya da küçültme isteniyorsa bu karelerin boyutu asıl desendekilerden büyük ya da küçük tutulur. Aktarılan desenin hpr karesi içinde kalan biçim, aktarılacak yüzeyde aynı yerdeki karenin içine çizilir. Her iki yüzeyde birbirine karşılık gelen karakterin kolayca bulunabil­mesi için, bunlar yukarıdan aşağıya doğru harfler ve soldan sağa doğru rakamlarla (ya da tersi) adlandırılır.

Eski Mısırlılar 5 bin yıl önce buldukları bu yöntemi uygulayarak önceden hazırladıkları taslakları duvara aktarıyorlardı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir