Karen Neresidir?

Karen Nerede?

Karen, eskiden kawthule. Aşağı Myanmar’da il. 30.383 km2’lik uzun ve dar bir alanı kaplar. Tayland’la olan doğu sınırını Thaungyin Irmağı ve tropik yağmur ormanlarıy­la kaplı Dawna Sıradağları çizer. Dawna Sıradağlarının üzerindeki ormanların büyük bölümü, tarım alanları kazanmak amacıyla kesilmiş olmakla birlikte kerestesi çok de­ğerli olan tikağacı ormanları varlığını koru­maktadır. İl topraklarının orta kesiminin sularını Saluen (Sahveen), Yunzalin ve Zami ırmakları toplar. Bu ırmakların alüv­yon ovalarında pirinç, yaylalarda da susam ve yerfıstığı yetiştirilir.

Nüfusun büyük bölümünü Birmanya’nın en büyük azınlık topluluğu olan Çin-Tibet kökenli Karenler oluşturur. Çoğu Aşağı Myanmar’daki delta alanlarında yaşayan Karelilerin bir bölümü Birmanlar ve Monla- nn arasına karışmıştır.

1947’de Myanmar’ın bağımsızlığını ka­zanmasından sonra, Salvveen bölgesi ile ona bitişik alanların bir Karen ili içinde birleşti­rilmesini öngören anayasa kabul edildi. Bu düzenlemeye karşı çıkan Karenler tam özerklik talebiyle Saw Ba U Gyi önderliğin­de ayaklandılar. Karen Ulusal Savunma Örgütü, Sittang Irmağının doğusundaki böl­geyi ve Irravvaddy Deltasındaki bazı yerleş­meleri işgal ederek bu bölgeye Kavvthule (Çiçekli Bölge) adını verdi. Myanmar yöne­timiyle Karenler arasında uzlaşma sağlama­ya yönelik çabaların sonunda kabul edilen bir yasayla, 1 Haziran 1954’te bu bölgeye Karen adıyla il statüsü tanındı ve Pa-an kenti bu ilin merkezi ilan edildi. 1964’te adı Kavvthule olarak değiştirildiyse de, illerin özerkliğini kısıtlayan 1974 Anayasası’nın kabul edilmesinden sonra yeniden Karen adını aldı. Karenlerin yaklaşık üçte biri bu bölgede yaşar. Nüfus (1983) 1.055.359.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir