Kargagiller Hakkında Bilgi

Kargagiller Hakkında Bilgi

Kargagiller (ötücükuşlar) takımından, kargaları ve sak­sağanları içeren kuş familyası. Yüz türüyle geniş bir coğrafi dağılım gösteren bu kuşla­rın pek azı göçmendir. Corvidae familyası en iri ötücükuşları da içerir. Uzunlukları türlere göre 23-70 cm arasındadır. Tüyleri genellikle parlak, tek renkli ya da zıt renklerle bezeli; kalın ve çatlak sesleri irkilticidir. Türler arasında eşeysel ikibiçimliliğe rastlanmaz. Türlerin birçoğu bazen geniş sürüler halinde bir araya gelir. Karşı­lıklı yardımlaşmanın çok geliştiği bu kuşlar­da karmaşık toplumsal örgütlenme davra­nışları gözlenir. İnceleme yapılan türler arasında öğrenme yeteneği yüksek bireylere rastlanmıştır. Tekeşlilik sık görülen bir davranıştır ve bazen bu ilişki yaşam boyu sürer. Erkek ve dişi yuva kurma, kuluçkaya yatma, yavruları büyütme gibi işlerde sü­rekli olarak yardımlaşır. Yuvalar çırpıdan ve genellikle ağaç tepesine ya da uygun bir çıkıntıya kurulmuştur. Dişi, sayıları 2-9 arasında değişen yumurtalar üstüne kuluç­kaya yattığında erkek tarafından beslenir.

Bazı türler yuvalardan yumurta çalarak beslenir. Bazıları ekin tarlalarını yağmalar­sa da zararlı böcekleri ve larvaları yiyerek bu hayvanların aşırı çoğalmasını önler. Ay­rıca kışın kullanmak üzere toprağa ya da kovuklarına tohum, pelit ve çamfıstığı sak­layan türler de vardır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir