Karkamış Nerede? (Gaziantep Kargamış)

Karkamış Nerede? 

Kargamış, karkamış olarak da bilinir. Gü­neydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Gaziantep iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Eskiden Nizip’e bağlı bir bucak olan Barak, 9 Mayıs 1990 tarihli ve 3644 sayılı yasa uyarınca merkezi Karkamış kasabası olmak üzere bu adla ilçe yapılmıştır.

Kargamış Belediyesi 1960’ta kurulmuştur. Nüfus (1990) ilçe 15.380; kasaba, 3.430.

Karga otu (Lysimachia nummularia). çuha- çiçeğigiller (Primulaceae) familyasından çokyıfîık otsu bitki. Anayurdu Avrupa ol­masına karşın, özellikle Kuzey Amerika’nın ılıman iklimli kesimlerinde, yaygın biçimde süs bitkisi olarak yetiştirilen kargaotu Türkiye’de de Trakya ve İstanbul çevresin­de kendiliğinden yetişir.

Karşılıklı dizilmiş, yaklaşık 2 cm çapında yuvarlak yaprakları ve sapların ucunda tek tek bulunan sarı çiçekleri vardır. Bitki balgam söktürücü, ateş düşürücü ve yara iyileştirici etkilere sahiptir.

Karga üzümü (Empetrum nigrum). Empet- raceae familyasından, kışın yapraklarını dökmeyen çahmsı bitki. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’nın serin kesimlerinde yaygın olan kargaüzümü, Türkiye’de de Karadeniz Bölgesi’nin doğu kesimindeki yüksek dağlarda bulunur.

Özellikle dağlık bölgelerde ve kayalık topraklarda yetişen yaklaşık 25 cm yüksekli­ğindeki bu bitki sürünücü bir görünüm sergiler. Kenarları aşağı doğru kıvrılarak boru biçimini almış yaklaşık 1 cm uzunlukta dar yaprakları, tek tek açan mor renkli, küçük çiçekleri ve siyah renkli, ekşi meyve­leri vardır. Bitkinin idrar artırıcı bir etkisi olduğu bilinir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir