Kerim Erim Kimdir Hayatı Hakkında Kısaca Bilgi

Erim, Kerim (d. 1 Şubat 1894, İstanbul – ö. 29 Aralık 1952, İstanbul), Türk matema­tik ve mekanik bilgini. Çağdaş matematik anlayışının Türkiye’de yerleşmesine ve yük­sek matematik öğretiminin yaygınlaşmasına öncülük etmiştir.

1914’te Yüksek Mühendis Mektebi’ni (bu­gün İstanbul Teknik Üniversitesi) bitirdi. Almanya’da Berlin ve Erlangen üniversite­lerinde matematik öğrenimi gördü, 1919’da doktora çalışmasını tamamladı. İstanbul’a dönünce Yüksek Mühendis Mektebi’nde öğretmen olarak çalışmaya başladı. 1933 Üniversite Reformu için oluşturulan kuru­lun üyeleri arasında. yer aldı. Aynı yıl yeniden düzenlenen İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nin (İÜFF) dekanı oldu. Yüksek Mühendis Mektebi 1944’te İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) dönüştürü­lünce profesörlüğe yükseldi. 1946’da uygu­lamaya giren üniversiteler yasası iki ayrı öğretim kuruntunda görev almayı yasakla­yınca, Erim İTÜ’deki görevinden ayrıldı. 1948’de ikinci kez İÜFF dekanlığına getiril­di. Bu fakülteye bağlı Matematik Enstitü- sü’nün başkanlığını da yürüttü. Ölümünden sonra anısına, temel bilimler dalında 1977 TÜBİTAK Hizmet Ödülü verildi.

Kerim Erim, Türkiye’ye çağdaş matematik anlayışını getirme yolunda ilk ciddi adım­lan atan Türk matematikçi sayılır. Nazari Hesap (1931), Mekanik (1934), Analiz Dersleri, Diferansiyel ve Integral Hesap (1945) gibi yapıtlarıyla matematikte bir Türk okulu kurmaya çalışmış, yetenekli öğrencilere yurt dışında öğrenim olanakları yaratarak genç bir matematikçi kuşağının yetişmesinde büyük rol oynamıştır.

Türkiye’de mekanik biliminin matematik­sel temellere dayandırılması konusunda da öncülük eden Erim, 1952’de Uluslararası VIII. Kuramsal ve Uygulamalı Mekanik Kongresi’nin İstanbul’da toplanmasını sağ­lamıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir