Koprolit Nedir?

Koprolit (Yunanca kopros: “dışkı” ve lithos: “taş”), fosilleşmiş hayvan dışkısı. Gerçek yapısı İngiliz jeolog William Buckland tarafından ortaya çıkarılmıştır. Buckland gerekli kanıtı Gloucestershire’daki Liyas’ta (y. 180 milyon yıl önce Jura Döneminin başlarında oluşan kayaç katmanı) fosilleşmiş kıvrımlı malzemelerden elde etti. Bu yapılar, henüz yumuşak durumdayken, sürüngenlerin ya da balıkların bağırsaklarından çıktığı biçimde fosilleşmişti.

Koprolitler uzun süre geviş getiren hayvanların sindirim sisteminde oluşan taşların ya da göknar kozalağının fosilleri sanılmıştı. Ama Buckland bunların dışkı kökenli olduğunu ve sırtlanların dışkılarına benzediğini öne sürmüş, yapılan çözümlemeler de onun görüşünü desteklemiştir. Koprolitin kalsiyum fosfat ve karbonattan başka bozulmamış kemik parçalan da içerdiği saptanmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir