Kul Himmet Kimdir Hayatı ve Eserleri Kısaca

Kul Himmet (d. Varzıl [bugün Güdümlü] köyü, Almus, Tokat; ü. 16. yy sonlan – 17. yy’m ilk yansı), coşkulu deyişleriyle tanınan Alevi-Bektaşi şair. Yaşadığı döneme ilişkin belirlemeler Pir Sultan’la yakın ilişkisine ve Şah Abbas zamanındaki olaylardan söz etmesine dayanır. Alevi ve Bektaşilerin, nefeslerini saygıyla okuduğu Hatayi ve Pir Sultan’dan sonra gelen üçüncü büyük şair­dir. Tarikat kurallannı her kültür düzeyin­deki Alevi ve Bektaşinin kolayca anlayabi­leceği yalın bir dil ve yetkinlikle ifade etmesiyle tanınır.

Yakın arkadaşı Pir Sultan’ın asılmasından sonra aynı sona uğrama korkusuyla uzun süre saklanıp izini kaybettiren Kul Him- met’in adı ve şiirleri günümüze cönkler ve nefes mecmuaları aracılığıyla ulaşmıştır. Tekkelerde ve halk arasında da okunan şiirleri, asü adlan İbrahim ve Hacik Kız olan Kul Himmet Üstadım mahlash şairle­rin ve Alevi-Bektaşi inancını benimsemiş başka Himmet’lerin şiirleriyle kanşmıştır. Yaşamıyla ilgili bilgiler ve derlenebilen bazı şiirleri Cahit Öztelli’nin Pir Sultan’ın Dost­ları (1984) adlı kitabında yer almaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir