Kul Mehmed Kimdir Hayatı ve Eserleri

Kul Mehmed, Mehmet paşa olarak da bilinir (ö. 1605, Güzelhisar [Aydın]), Os­manlI devlet adamı ve âşık.

Osmanlı vezirlerinden Üveys Paşa’nın oğ­luydu. Aydın muhassıllığma getirildi. I. Ahmed dönemindeki Celali Ayaklanmaları sırasında kendisine vezirlik rütbesiyle ser- darlık görevi verildiyse de kabul etmedi ve muhassıllık görevini sürdürdü.

Bilinen az sayıda 16. yüzyıl âşığı arasında, dilinin halk beğenisine yakınlığı ve söyleyi­şinin içtenliği ile ayrı bir yer edinmiştir. Yaşamına ilişkin bilgiler ve şiirlerinin bir bölümü, M. Fuad Köprülü’nün XVI. Asır Sonuna Kadar Türk Sazşairleri (1930) adlı kitabında toplanmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir