Kul Mustafa Kimdir Hayatı Eserleri Kısaa

Kul Mustafa (kayikçi), 17. yüzyılın önde gelen âşıklarından. Genç Osman destanı ile tanınır.

Yaşamına ilişkin bilgiler, şiirlerine ve ken­disinden sonraki bazı âşıklarca yazılan şair- namelere dayanır. Murad Reis’in ölümü (1603), II. Osman’ın öldürülüşü (1622), Iran şahı I. Abbas’ın Bağdat’ı alması (1623), IV. Murad’ın Bağdat’ı kuşatması ve geri alması (1638), Halep valisi Abaza Haşan Paşa’nın isyanı ve öldürülmesi (1659) ile ilgili şiirleri, Kul Mustafa’nın 17. yüzyılın ilk yansında büyük üne kavuştuğunu göster­mektedir. Bu bilgilere göre Garp Ocaklan’n- da yetişen Kayıkçı Kul Mustafa, gençliğini Cezayir dolaylarında geçirmiş, İstanbul’a gelip Yeniçeri Ocağı’na katıldıktan sonra ordunun pek çok seferinde bulunmuştur. Aynı yüzyılda yaşamış âşıklardan Kâtibi bir şiirinde kendisiyle arkadaş olduğunu söyler. Ayrıca Evliya Çelebi’nin Seyahatna­me’ünde çöğür çalmakta usta âşıklar arasın­da anılan Kul Mustafa’nın, çağdaşı Bursalı Halil’le karşılıklı şiirler söylediği de bilin­mektedir.

Bir yeniçeri şairi olan Kul Mustafa, tarih­sel olaylarla ilgili şiirlerin yanında sevgi içerikli şiirler de söylemiştir. Tarihsel şiirler­de yer yer kuruluğa düşmesine karşın, İkincilerde anlatımı daha canh, daha içten­dir. Asker kökenli olması nedeniyle şiirleri, uzun süre yeniçeriler arasında ve sınır boylannda okunmuştur. IV. Murad’ın Bağ­dat Kuşatması sırasında çarpışan Genç Os­man adlı bir yiğidi anlattığı destan en ünlü yapıtıdır. Destanda, bir birliğe komuta eden Genç Osman, kaleden atılan oklarla yaralanıp Dicle’ye düşerek boğulur. Za­manla yaygınlık kazanan bu şiir, yeni ekler­le birlikte Genç Osman Hikâyesi’nin te­melini oluşturmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir