Kul Nesimi Kimdir Hayatı Sözleri Kısaca

Kul Nesimi, asıl adı alî (ü. 17. yy), Alevi- Bektaşi inançlarını dile getirdiği şiirleriyle tanınan tekke şairi. Nerede yaşadığı konu­sunda bilgi yoktur. Şiirleri Hurufilik, Cafe­rilik ye Haydariliğe olan ilgisini yansıtır. Osmanlı-İran dinsel ve siyasal mücadelele­rinde İran yanlısı bir tutum takınması ve bunu şiirlerinde dile getirmesi nedeniyle öldürüldüğü sanılmaktadır.

İyi öğrenim görmüş, kültürlü bir şair olduğu anlaşılan Kul Nesimi, şiirlerinde tasavvuf ve tarikat terimleriyle âyetleri bilgece işlemiş, hem hece, hem de aruz ölçüsünü başarıyla kullanmıştır. Şiirlerinde tasavvufun yanı sıra aşk da önemli bir yer tutar. Bazı şiirlerinde ham sofuları eleştirir. Özellikle heceyle söylediği şiirleri özgün ve yalın bir dil taşır. Nefesleri Aleviler ve Bektaşiler arasında çok tutulmuş, bazılan ezgileriyle günümüze değin ulaşmıştır.

Kul Nesimi, uzun süre 1404’te Halep çarşısında derisi yüzülerek öldürülen Azeri asıllı Hurufi şair Nesimi ile karıştırılmıştır.

Onun ayrı bir şair olduğunu, yaşamıyla il­gili bilgileri ve şiirlerini ilk kez bir kitapta {Kul Nesimi; 1969) toplayan Cahit Öztelli ortaya koymuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir