Kulca Antlaşması Hangi Devletlerle İmzalanmıştır

Kulca Antlaşması, Rusya’yla Çin arasın­daki ticareti düzenlemek üzere imzalanan antlaşma (1851). 18. yüzyıl boyunca Kaza­kistan steplerinde yavaş yavaş ilerlemiş olan Rusların, Orta Asya’daki yayılmacı politi­kalarına temel oluşturmuştur.

İngiltere, Fransa ve öteki Batılı devletlerin I. Afyon Savaşı (1839-42) sonucunda Çin’de ticari ayrıcalıklar elde etmelerinden cesaret­lenen Rusya, 19. yüzyıhn ortalarında Orta Asya’daki Çin topraklarına tüccarlar yolla­maya başladı. Bunun sonucunda imzalanan Kulca Antlaşması’yla Ruslar bölgede ilk kez önemli güvenceler elde ettiler.

Kulca Antlaşması Rusya’yla Çin arasında­ki önceki antlaşmalara benzer biçimde, ticari hak ve ayrıcalıklarda karşılıklı eşitlik ilkesine dayanıyordu. Ruslara Çin’de ticaret yapma hakkını tanıyan antlaşmada, ticaret yollarının güzergâhını, ticaretin serbest ol­duğu tarihleri, depolama hizmetlerini ve resmî ikametgâhların yerleriyle sayılarını belirleyen hükümler yer alıyordu. Antlaş­maya göre Ruslar Çin topraklarında bulun­dukları sırada Çin yasalarına karşı sorumlu olmayacaklar, yalnızca Tarbagatay (Çugu- çak) ile bölgenin en büyük kenti Kulca’da (İli) bulunan elçilerinin denetimi altında bulunacaklardı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir