Kulp İlçesi Nerede Hangi İle Bağlıdır Nüfusu Özellikleri Kısaca

Kulp, topraklarının bir bölümü Güneydo­ğu Anadolu Bölgesi, daha büyük bölümü Doğu Anadolu Bölgesi sınırlan içinde kalan, Diyarbakır iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 1.601 km2’dır. Kuzeyde Bingöl ve Muş, doğuda gene Muş ve Batman illeri, güneyde Silvan, ba­tıda da Lice ilçeleriyle çevrilidir. Diyarbakır ilinin kuzeydoğu köşesinde yer alan ilçe topraklarının kuzey ve kuzey­doğu kesimini Hacreş Dağları engebelen- dinr. Kuzey kesiminde Hazar Tepesi 2.761 m’ye, kuzeydoğu kesiminde Tosun (An- dok) Tepesi 2.813 m’ye erişir. İlçe toprak­lan Batman Çayının kollan tarafından derin biçimde paıçalanmıştır. Bunlar, do­ğuda doğal sınır çizen Sorkan Çayı, batı ve güneybatıda doğal sınır çizen Sanm Çayı ile ilçenin ortasında kuzey-güney doğrultu­sunda akan Kulp Çayıdır.

İlçe halkı geçimini tanından sağlar. Temel uğraş hayvancılıktır; önemli miktarda ko­yun ve kıl keçisi yetiştirilir. Akarsu vadile­rindeki bazı kuytu yöreleri ekime elverişli olan ilçede yetiştirilen başlıca bitkisel ürün­ler üzüm, buğday ve cevizdir, Aynca az miktarda arpa, badem, baklagiller, tütün ve pamuk yetiştirilir.

Eskiden Pasur adıyla amlan ve Diyarbakır- Muş kervan yolu üzerinde olmasıyla önem taşıyan Kulp kasabası oldukça eski bir yerleşmedir. Önceleri Süvan’a bağh olan Kulp, 19. yüzyıl sonlannda Bitlis vilayeti­nin Genç sancağına bağh bir kaza merke­ziydi.

ilçenin orta kesiminde kurulmuş küçük bir yerleşme olan Kulp kasabası il merkezi Diyarbakır’a 122 km uzaklıktadır. İlçedeki başlıca tarihsel yapı, kasabamn güneydoğu­sunda kalıntıları görülen Kefrim (ya da Kefrum) Kalesi’dir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir