Kum Balığı Nedir Hakkında Bilgi

kumbalığı, Perciformes takımının Am- modytidae ve Hypotychidae familyalarını oluşturan 18 dolayında deniz balığı türünün ortak adı. İnce uzun yapılı, genellikle gümüş renginde olan bu balıklar en çok kuzey denizlerinde görülür. Yaşamlarının önemli bir bölümünü sığ kıyılarda kumlara gömülü olarak geçirir ve ancak beslenmek ya da üremek için dışarı çıkarak toplu halde dolaşırlar. Uzunlukları türlere göre 20-45 cm arasında değişir. Ekonomik değer taşı­mazlarsa da etçil balıklar ve kıyıkuşlan için çok önemli bir besin kaynağıdırlar. Uzunlu­ğu en çok 17 cm’ye ulaşabilen Gymnam- modytes cicerelus türü Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde de yaygın biçimde bulunur.

Ayrıca Malakka Yarımadası ve çevre ada­ların kıyılarında yaşayan 30-35 cm uzunlu­ğundaki Gonorhynchus gonorhynchus türü (Gonorhynchidae familyası) ile Büyük Ok yanusun kuzey kıyılarında yaşayan, Tricho- dontidae familyasından küçük yapılı, pulsuz balıklar, benzer davranış biçimlerinden ötü­rü kumbalığı olarak adlandırılır.

Kumbha Mela, Hint hac şenliklerinin en önemlisi. Her üç yılda bir dönüşümlü olarak Ganj üzerindeki Hardvar’da, Sipra üzerin­deki Uccain’de, Godavari üzerindeki Na- sik’te ve Ganj, Yamuna ve efsanevi Saras- vati ırmaklarının kavşağındaki Allahâbad’ da düzenlenir. Kumbha Mela sırasında bu ırmaklarda yıkanmanın bedeni ve ruhu temizleyerek çok yarar getirdiğine inanıhr. Her defasında şenliğe milyonlarca kişi katılır.

Budacı Çinli gezgin Kuanzang, 7. yüzyılda Kumbha Mela dolayısıyla sadaka dağıtan İmparator Harshavardhana’yla birlikte Al- lahâbad’a gidişini anlatır. 8. yüzyılda filozof Şankara Hindistan’ın kuzeyi, güneyi, doğu­su ve batısında dört manastır kurmuş ve sadhu’lan (kutlu kişi) görüş alışverişi için Kumbha Mela’da buluşmaya çağırmıştır. Çilecilerin ve yogilerin dinsel şenlikler sıra­sında yaptığı toplantılar da Hinduizmin bir tür parlamentosu işlevini görmüştür. Dinsel öğretilerin ve reform önerilerinin tartışıldığı bu toplantılar öteden beri hacılar için bir çekim merkezidir.

Purona’larda (Eski Öyküler) Kumbha Me- la’nın kökenini açıklayan efsaneye göre, tanrılar ve cinler okyanusun köpüklerinden oluşan ölümsüzlük iksiri amrta’nın bulundu­ğu kabı (kumbha) elde etmek için araların­da dövüşürler. Tanrılar sonunda tası alıp kaçarlar. Cennet’e dönüş yolunda tası dört ayrı yerde dinlendirirler; Kumbha Mela’nm kutlandığı dört yer böylece belirlenir. Çok eski bir gelenek uyarınca şenlik sırasında tahıl dolu çömleklerin ırmağa batırılması Kumbha Mela’mn bir bereket şenliği oldu­ğunu gösterir. Böylece kutsanan tahıl tane­leri tohumluklara karıştırılarak iyi bir hasa­dın güvencesi elde edilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir