Kumanla Kimdir Kısaca Hayatı

Kumanla, kumarîlla-bhatta olarak da bilinir (ü. IS 730), Güney Hindistanh düşü­nür. Hint özdeyişlerini, ayin geleneklerini ve miras hukukunu derleyen Mimamsa (geleneksel yorum bilimi) sistemini episte- molojik bir temele oturtan Caimini’nin Mimamsa-sutra’lannı (Derin Düşünce Özdeyişleri) ya da “Purva-mimamsa” okulu­nu (İÖ 200) yorumlamasıyla ünlüdür.

Kumarda ile çağdaşı (ve bir olasılıkla öğrencisi) Prabhakara Mimamsa-sutra’lar- daki öğretilerin en önemli temsilcileridir. Bunlardan Kumarila’nm yorumu daha yay­gındır ve bu felsefenin temel kaynağı sanı­lır. Kumarila’nm genç yaşta Budacıhğı ka­bul etmişken sonradan Hinduizmi benimse­diği, Veda felsefesini ve uygulamalarını savunduğu, özellikle moksha’mn (dünyevi varoluştan kurtulma) gereğini vurguladığı söylenir. Hindistan’ı dolaşarak halk arasın­da Caynacı ve Budacı öğretmenlerle ruhun ölümsüzlüğü üzerinde tartışmış, nüfuzlu kişilerin Budacı manastırlara yardım yap­malarım önlemeye çalışmıştır. Hinduiz­mi canlandırarak Güney Hindistan’da bu iki dini zayıflatmayı umuyordu. Düşünceleri­nin çoğunu genç çağdaşı Şankara sürdürdü.

kumarin, bitkilerden doğal olarak elde edilebilen ya da bireşimsel yolla hazırlana­bilen, heterosiklik organik bileşik. Parfüm­lerde ve öbür bazı kimyasal maddelerin hazırlanmasında kullanılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir