Kurt Eisner Kimdir Hayatı Eserleri Hakkında Kısaca Bilgi

Eisner, Kurt (d. 14 Mayıs 1867, Berlin – ö. 21 Şubat 1919, Münih, Almanya), Alman sosyalist gazeteci ve devlet adamı. Bavyera’ daki monarşiyi iktidardan uzaklaştıran sosyalist devrime önderlik etmiştir. Hermann Cohen’in Yeni-Kantçı Marburg felsefe okulunda edebiyat ve felsefe öğ­renimi gördü. 1892’de Friedrich Nietzsche und die Apostel der Zukunft (Friedrich Nietzsche ve Geleceğin Havarisi) adlı kita­bını yayımladı. Gazeteciliğe 1892-93 yılla­rında Frankfurter Zeitung’da çalışarak baş­ladı. Daha sonra Berlin’deki çeşitli yayınlar­da yazdı. 1898’den başlayarak Sosyal De­mokrat Parti’nin (SPD) resmî yayın organı Vorwärst’in yönetmenliğini üstlendi. Bav­yera yurttaşlığına girdikten sonra serbest yazar olarak Münih’te çalıştı.

1914’te, Almanya’nın Sırbistan’a karşı Avusturya-Macaristan’a yardım gönderme­sine karşı çıktı. I. Dünya Savaşının başla­rında ise hükümeti destekledi, ama 1917’de savaş karşıtı düşüncelerden etkilenerek Ba­ğımsız Sosyal Demokrat Parti’ye (USDP) katıldı. Bir süre sonra da partinin önderi oldu. 1918’de bir greve önderlik ettiği için tutuklandıysa da, kısa süre sonra serbest bırakıldı ve partideki görevine döndü. Ka­sım 1918’de monarşinin devrilmesiyle so­nuçlanan devrime önderlik etti.

Ardından Bavyera Cumhuriyetini ilan ederek banş isteğini dile getirdi. Yeni cumhuriyetin ilk başbakanı ve dışişleri bakanı oldu. Hükü­mette görev aldığı sırada iç güvenliği sağla­mak, Bavyera’daki çeşitli sosyalist partileri uzlaştırıp birleştirmek, ekonomik ve top­lumsal reformlar yapmak için çaba harcadı. Şubat 1919’da bir monarşist tarafından öl­dürüldü.

En önemli yapıtlarından biri, Sosyal De­mokrat Parti’nin kurucularından Liebk- necht’in yaşamı üstüne önemli bir kaynak olan Wilhelm Liebknecht, sein Leben und Wirken’dir (1900; Wilhelm Liebknecht, Ya­şamı ve Etkisi). Tiyatro oyunları da bulu­nan Eisner’in toplu yapıdan 1919’da iki cilt olarak yayımlanmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir