Matthias Erzberger Kimdir Kısaca Bilgi

Erzberger, Matthias (d. 20 Eylül 1875, Buttenhausen, Württemberg – ö. 26 Ağus­tos 1921, Kara Ormanlar, Baden, Alman­ya), Almanya’da, Katolik Merkez Partisi sol kanadının önderi. I. Dünya Savaşı sonunda, Almanya adına ateşkes imzala­mıştır.

Bir zanaatçının oğlu olan Erzberger bir süre öğretmenlik yaptı. Daha sonra Merkez Partisi’nin yayın organı Deutsches Volksblatt’ta gazeteciliğe başladı. Württem- berg’deki parti örgütü içinde kısa sürede yükseldi. 1903’te Reichstag’a (Parlamento) seçildi ve zamanla partinin sol kanat önderi olarak kendini kabul ettirdi. Erzberger’in, Almanya’nın Afrika’daki sömürgelerinin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle Bülow hükümetini sert bir dille kınaması, Reich- stag’m Aralık 1906’da dağılmasına yol açtı. I. Dünya Savaşı sırasında önceleri Alman­ya’nın yaygın ilhaklarda bulunmasını des­tekledi. Ama Reichstag’m, hiçbir toprak talebi öne sürülmeksizin barış görüşmeleri­ne gidilmesi yolundaki 19 Temmuz 1917 tarihli kararında önemli etkisi oldu. Şansöl­ye Theobald von Bethmann Hollvveg’in istifasına yol açan olaylarda da payı vardı. Erzberger, Holhveg’in yerine Bülovv’un geçmesinden yanaydı.

Yeni Reichstag’Vdkı çoğunluğun (Merkez, Sosyal Demokrat, ilerici partiler) önderi olarak demokratik anayasal reformlar yapmayı amaçlıyordu. 1918 Brest-Litovsk Antlaşması’m onayla­makla birlikte, Doğu Avrupa halklarına kendi kaderini tayin hakkı tanınmasını iste­di. Savaş sırasında bile, Der Völkerbund (1918; Milletler Cemiyeti) adlı kitabında, bir Milletler Cemiyeti kurulması düşüncesi­ni desteklemişti. Fransa’da Compiegne’de toplanan Ateşkes Komisyonu’na, Alman delegasyonunun başkanı olarak katıldı. 11 Kasım 1918’de ateşkes imzalandı. Erzberger, Almanya’nın ilk cumhuriyet hükümetini kuran Şansölye Philipp Schei- demann’ın hükümetinde görev aldı ve Ver- sailles Antlaşması’nın (1919) kabul edilmesi için baskı yaptı. Haziran 1919’dan Mart 1920’ye değin Şansölye Gustav Bauer’in yardımcılığını ve maliye bakanlığını yürüt­tü. Mali reformları hem eski mülk sahibi sınıflarca, hem de bu reformları merkezîleş­meye doğru atılan adımlar olarak gören federalistlerce tepkiyle karşılandı.

Cumhuriyetçi-demokratik sistemin savu­nucusu olarak Erzberger, aşırı sağın yürüt­tüğü bir iftira kampanyasının hedefi oldu. Mart 1920’de, onu siyasal konumunu kulla­narak rüşvet almakla suçlayan Kari Helffe- rich’e karşı açtığı davayı kazandıysa da önemsiz bir tazminat aldı ve bakanlıktan istifa etti. Merkez Partisi bu saldırılar sırasında Erzberger’i yeterince destekleme­di. Erzberger istifa ettikten sonra da parti­den ilgi görmedi. Kara Ormanlar’da tatil­deyken milliyetçi bir örgütün üyelerince vurularak öldürüldü.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir