Moğollar Hakkında Kısaca Bilgi

Moğollar nerede yaşamışlardır

Dagurlar, Mançu dilinde dahur, Rusça daur, Çince dahuer (Wade-Giles yazımın­da ta-hu-erh), Çin’in Heilongjiang eyaleti sınırları içinde yaşayan Moğol halk. Sayıları 100 bin dolayında tahmin edilmektedir. Önceleri, konuştukları dilin Tunguzca ya da Moğolca ile Tunguzcanın bir karışımı oldu­ğu sanılıyordu. Bugün, 13. yüzyıl belgele­rindeki özelliklerini korumuş olan eski bir Moğol lehçesi olduğu bilinmektedir. Rusça- daki Daur sözcüğü Daur Sıradağlarından gelmektedir.

  1. yüzyılda Rus göçmenleri geldiğinde Dagurlar Transbaykal’ın doğusunda ve Amur bölgesinde yaşıyorlardı. Ortodoks Kilisesi 1682’de Dagurlara misyonerler gön­derdi. Ama Dagurların Rus egemenliği altına girmesini istemeyen Çin hükümeti, onları başka bir bölgeye yerleştirdi. Dagur­lar 20. yüzyılın başlarında daha çok, Hei- longjiang’da, Hailar kenti çevresinde ve Nen Irmağı vadisinde Qiqihar (Ch’i-ch’i- ha-erh) kenti yakınında yaşıyorlardı. Halkın başlıca geçim kaynakları arasında, tarım, ormancılık, avcılık, hayvancılık ve at yetiş­tiriciliği sayılabilir. Toplum yaşamında klan sistemi egemendir. Asıl dinleri şamanizm olmakla birlikte, Tibet Budacılığına bağlı olanlar da vardır
    .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir