Nihat Erim Kimdir Kısaca Bilgi

Erim, Nihat (d. 1912, Kandıra, Kocaeli – ö. 19 Temmuz 1980, İstanbul), siyaset adamı ve hukukçu. 12 Mart döneminde iki kez başbakanlık yapmıştır.

Mektebi-i Sultani’yi (Galatasaray Lisesi) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1936-39 arasında Paris Hukuk Fa- kültesi’nde doktora yaptı. Türkiye’ye dön­dükten sonra Ankara Hukuk Fakültesi’ne öğretim üyesi oldu. 1942’de profesörlüğe yükseldi. 1943’te Dışişleri Bakanlığı hukuk danışmanlığına getirildi, 1945’te San Fran­cisco Konferansı’na katılan Türk kurulunda danışman olarak yer aldı. 1945’teki ara seçimlerde Kocaeli’nden bağımsız milletve­kili seçilerek siyasete atıldı. Kısa bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) girdi. Haziran 1948’de kurulan ikinci Haşan Saka hükümetinde bayındırlık bakanı ola­rak görev aldı. Ocak 1949’da kurulan Şem­settin Günaltay hükümetinde de başbakan yardımcılığına getirildi. Bu görevi Mayıs 1950’de birinci Adnan Menderes hükü­meti kuruluncaya değin sürdü. Ardından Ulus gazetesinin başyazarı olarak Demok­rat Parti (DP) iktidarına karşı yazılar yazdı. Bu gazetenin kapatılması üzerine çıkarılan Yeni Ulus ve Halkçı gazetelerinde iktidara karşı muhalefetini sürdürdü.

1956’da Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak DP iktidarına yardım etmeyi kabul etmesi, bazı CHP’lilerin tepkisine neden oldu. 1959 Zürich ve Londra antlaşmalarından sonra Kıbrıs anayasasının hazırlanmasına katılan Türk kuruluna başkanlık etti. 27 Mayıs 1960’tan sonra Kurucu Meclis’e girdi. 1961’de CHP Kocaeli milletvekili olarak yemden TBMM’ye döndü. 1961-70 arasında Avrupa Konseyi Danışma Meclisi’nde TBMM’yi temsil etti; 1968’den sonra konse­yin Danışma Meclisi başkan yardımcılığı görevini de yürüttü. 12 Mart müdahalesin­den sonra “partilerüstü” bir hükümet kur­makla görevlendirildi. 19 Mart 1971’de CHP’den istifa etti. 26 Mart 1971’de kurdu­ğu hükümet, uygulamalar konusunda çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle 3 Aralık 1971’de dağıldı. Bu dönemde milletvekilliğinden istifa etmiş ve 14 Ekim 1971’de kontenjan senatörlüğüne atanmıştı. 11 Aralık’ta ikinci kez hükümeti kurmakla görevlendirildi. İz­lediği baskıcı politikalar yüzünden yoğun eleştirilere uğradı. 17 Nisan 1972’de ikinci Erim hükümeti istifa etti. Erim kontenjan senatörü olarak bir dönem mecliste kaldık­tan sonra aktif siyasetten çekildi. 19 Tem­muz 1980’de İstanbul’da uğradığı bir silahlı saldırı sonucu öldü. Erim’in Le Positivisme Juridique et le droit international (1939; Hukuki Pozitivizm ve Uluslararası Hukuk), Siyasi Tarih ve Devletlerarası Hukuk Metin­leri (1953) adlı çalışmaları ve Kıbrıs ile ilgili anı ve gözlemlerini içeren Kıbrıs (1975) adlı kitabı yayımlanmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir