Prince Ernst Kimdir Kısaca Bilgi

Ernst August, İngilizce ernest Augustus, CUMBERLAND DÜKÜ, TEVIOTDALE DÜKÜ, AR­MAGH KONTU PRENS ERNEST AUGUSTUS (1799- 1837) olarak da bilinir (d. 5 Haziran 1771, Kew, Surrey, İngiltere – ö. 18 Kasım 1851, Herrenhausen, Hannover), İngiltere kralı George’un beşinci oğlu, 1837-51 arasın­da Hannover kralı.

Göttingen’de öğrenim gördükten sonra Hannover ordusuna girdi. 1793’te İngiltere ile Fransa arasında çıkan savaşta süvari komutam olarak görev yaptı. Hannover 1795’te savaştan çekilince, o da İngiltere’ye döndü. 1799’da İngiliz ordusunda korgene­ral oldu. Aynı yıl Cumberland dükü unvanı­nı aldı.

1810’da (bir olasılıkla uşağı tarafından) ağır biçimde yaralandı; olaydan sonra uşak ölü bulundu. Bunun hemen ardından, dü­kün uşağını öldürdüğünü iddia eden iki kişi tutuklandı. Ernst August 1813 ve 1814 seferlerine, Hannover ordusunun başında İngiliz mareşali rütbesiyle katıldı. 1815’te İngiltere’ye döndüğünde aşırı muhafazakâr­lığı yüzünden tepki gördü. Parlamento’nun, düklük ödeneğini artırmayı reddetmesine içerleyerek birkaç yıl Berlin’de kaldı. IV. George’un tahta çıkması üzerine İngilte­re’ye döndüyse de, 1830’da IV. William tahta geçince, siyasal yaşamda önemli bir etkinliği kalmadı.

Kral William 1837’de ölünce Büyük Bri­tanya ve Hannover krallıkları ayrıldı. Ernst, kralın en yakın erkek vârisi olarak Hanno­ver tahtına geçti. William’m 1833’te getirdi­ği anayasayı yürürlükten kaldırdı. 1840’ta ilan ettiği anayasa, tutucu çizgisini çok açık bir biçimde yansıtıyordu. Fırtınalı krallık dönemi boyunca halkla arasında ciddi so­runlar baş gösterdi. Ölümünden sonra yeri­ne oğlu V. Georg geçti.

Ernst August (II), İngilizce ernest Augus­tus, CUMBERLAND DÜKÜ Ve BRAUNSCHWEIG- lüneburg dükü olarak da bilinir (d. 21 Eylül 1845, Hannover – ö. 14 Kasım 1923, Gmünden, Avusturya), Hannover kralı

  • Georg’un tek oğlu. 1878-1913 arasında Hannover tahtı üzerinde hak iddia etmiştir.

Prusya ile Avusturya arasındaki Yedi Haf­ta Savaşı (1866) sırasında Hannover, Avus­turya’nın yanında yer aldı. Savaş sonunda babası tahttan indirilince, Ernst August Avusturya’ya geçerek orada yaşamaya baş­ladı. Babasının 1878’de ölmesinden sonra Hannover tahtı üzerinde hak iddiasında bulundu. Braunschweig’m son bağımsız dü­kü ve akrabası Wilhelm’in 1884’te vâris bırakmadan ölmesi üzerine, bu düklük üze­rinde de hak iddia etti. Ama Alman Federal Konsey’i (Bundesrat), Şansölye Otto von Bismarck’ın telkiniyle Braunschweig naipli­ğini Prusya prensi Albrecht’e vererek Ernst’in isteklerini geri çevirdi.

Ernst August 1902’de Alman imparatoru II. Wilhelm’e Almanya’daki imparatorluk rejimini benimsemeye hazır olduğunu bil­dirdi. Oğlu Ernst August’un (1887-1953) Mayıs 1913’te İmparator Wilhelm’in tek kızı Viktoria Luise ile evlenmesiyle Welf- Hohenzollern çekişmesi yumuşatıldı. Bu­nun üzerine baba Ernst August oğlu adına haklarından vazgeçti. Federal Konsey veto­sunu kaldırınca, genç prens 1 Kasım 1913’te Braunschweig dükü Ernst August unvanıyla bağımsız olarak hüküm sürmeye başladı; 8 Kasım 1918’de öteki Alman prensleriyle birlikte tahttan çekildi. Unvanların geri alınmasına ilişkin 1917 tarihli bir yasa ile 1919’daki bir konsey kararı, baba-oğulu Birleşik Kralık’taki unvan ve ayrıcalıkların­dan da tümüyle yoksun bıraktı.

Erode, Hindistan’ın güneydoğusunda, Ta­mil Nadu eyaletine bağlı Periyar ilinin merkezi. Kaveri Irmağı üzerinde yer alır. Kentin tapmağındaki yazıtlar İS 10. yüzyıl­da Erode’nin özellikle önem taşıdığım gös­terir. “Islak kafa” anlamındaki Erode adı bir Çola tapınağından (907-1279) gelir. Marathalar ve Mysore Müslümanları ile İngiliz kuvvetleri tarafından arka arkaya yıkılmış olmasına karşın, çevresindeki ve­rimli topraklar Erode’nin tarımsal bir tica­ret merkezi olarak hızla yeniden canlanma­sına yardımcı olmuştur.

Erode kuzeydoğu, güneydoğu ve güneyba­tı yönlerindeki demiryollarının merkezidir. Pykara ve Mettur hidroelektrik projeleri burada birleşir. Başlıca sanayi kollan çırçır- lama ve taşıt aracı yapımıdır. Kentte sanayi okulları ve Madras Üniversitesi’ne bağlı dört yüksekokul vardır. Nüfus (1991) kent, 158.774; (1981) metropoliten alan, 275.999.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir