Reginald Aldworth Daly Kimdir Biyografisi

Daly, Reginald Aldworth (d. 19 Mayıs 1871, Napanee, Ontario, Kanada – ö. 19 Eylül 1957, Cambridge, Massachusetts, ABD), magma sokulmalarına ilişkin ayak açma kuramım geliştiren Kanada asıllı ABD’li jeolog. Bu kurama göre, erimiş magmalar yerkabuğunun üst bölümlerine doğru yükselirken, çevrelerindeki kay açları eritmez, ama onların parçalanmalarına ne­den olur. Bunun sonucunda, magmadan daha yoğun olan kayaçlar aşağı doğru çöker ve böylece magmanın yukarı doğru çıkması için yer açılmış olur. Çoğu korkayacın oluşumunu ve yapısını açıklamada bu ku­ramdan yararlanılmıştır.

1898’de Harvard Üniversitesi’ne jeoloji öğretmeni olarak atanan Daly, 1901’de Kanada Uluslararası Sınır Komisyonu’nun jeologluğuna getirildi ve altı yıl kadar Alberta’nın batı kesimlerinde ve İngiliz Kolumbiyası’nın güneyinde yer alan dağlık bölgelerde gerçekleştirilen araştırmaları yö­netti. Magmanın ayak açması kuramını ilk kez bu dönemde, 1903’te ortaya attı. 1907’de, Cambridge’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MİT) jeoloji pro­fesörü olan Daly, Hawaii ve Samoa’ya geziler düzenleyerek bu adalarda yaptığı incelemeler sonucunda, mercan adalarının ve resiflerinin oluşumuna ilişkin “buzul denetimi” kuramını geliştirdi. Bu kurama göre, Pleyistosen Bölümde (y. 2,5 milyon- 10 bin yıl önce) gerçekleşen buzul oluşumu ve erimesi süreçleri sırasında deniz düzeyin­deki oynamalar mercanların oluşmasında ve yüksekliği 75 m’yi bulan yapıların ortaya çıkmasında başlıca etken olmuştur.

1912’de Harvard Üniversitesi’nde Sturgis Hooper Kürsüsü’nde jeoloji profesörü olan Daly, 1942’de emekliye ayrıldı. 1936’da, kıta etekleri boyunca rastlanan denizaltı kanyonlarının, bol miktarlarda asıltı malze­me içeren yoğun akıntıların aşındırıcı etki­siyle oluştuklarını ileri sürdü. Daly çok sayıdaki gözlemi tutarlı kuramlar halinde birleştirme yeteneğiyle, 20. yüzyılın önde gelen jeologları arasında yerini almıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir