Saat Zaman Dilimi Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır

dakika, zaman ölçümünde, 60 saniyeden oluşan zaman dilimi. Günümüzde, sezyum elementi atomlarının belirli koşullar altında yaydığı ışınım cinsinden tanımlanır.

Daki­ka, önceleri saatin 60’ta biri ya da Yer’in Güneş’e göre kendi çevresinde dönüşünün ortalama süresi olan ortalama güneş günü­nün 1.440’ta biri (60×24 [saat]=1.440) ola­rak tanımlanıyordu. Güneş yerine yıldızlara göre belirlenen yıldız zamanı dakikası, orta­lama güneş dakikasından saniyenin küçük bir bölümü kadar daha kısadır. Atom zama- myla ölçülen dakika, süre bakımından orta­lama güneş dakikasına hemen hemen eşittir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir