Salvador Dalí Kimdir Hakkında Kısaca Bilgi

Dali, Çin’de Yunnan yönetim bölgesinin (sheng) ortabatı kesiminde kent. Dalibaizu (Dalibai) özerk yöresinde (zizhizhou) bir il (xian) merkezidir. Er Gölünün (hai) verimli batı havzasında yer alır.

Hindistan’ın kuzey kesimine ve Birman­ya’ya giden ticaret yolu üzerinde bulunan Dali, Yunnan’ın geleneksel ticaret ve siya­set merkeziydi. Çinlilerin Kunming olarak adlandırdığı ve önceleri Baiman kabileleri­nin oturduğu yörede İÖ 1. yüzyılda bir Çin sınır karakolu kuruldu. Çin’in gevşek dene­timi İS 6. yüzyılda sona erdi. 738’den sonra Yunnan’da ortaya çıkan güçlü Nanzhao Devleti yöreye egemen olarak Dali kentini kurdu. Bu kent 9. yüzyıl başlarında Nan- zhao’nun ardından Yunnan’ı denetim altına alan Dali Krallığı’nın başkenti (937) oldu. 1094’te kurulan Houli adlı devlet 1253’teki Moğol istilasına değin yöreyi elinde tuttu.

Moğollar, ele geçirdikleri Yunnan’ın baş­kentini daha doğuda olan Kunming’e taşı­dılar. Dali 20. yüzyıl ortalanna doğru ticari üstünlüğünü göl kıyısında ve daha güneyde yer alan Xiaguan kentine kaptırdı ve önemi­ni yitirdi. Nüfus (1970 ortaları tah.) 10.000- 50.000.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir