Siyami Ersek Hastanesi Nerede Ne Zaman Açılmıştır

Ersek, Siyami (d. 1920, Uşak – ö. 26 Ekim 1993, İstanbul), Türkiye’de ilk göğüs cer­rahisi merkezini kurmuş, açık kalp ameli­yatlarına öncülük etmiş hekim.

1944’te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülte- si’ni bitirdi. Aynı fakültenin Cerrahi Bölü- mü’nde asistan, 1946’da başasistan, 1947’de uzman oldu. 1948-49 arasında İngiltere’de çeşitli kentlerde cerrahi ve anestezi üzerin­de çalıştı. 1951-61 arasında Heybeliada ve Uludağ sanatoryumlarında, Süreyyapaşa Hastanesi’nde yöneticilik ve hekimlik yaptı. 1962’de, kuruluşunu gerçekleştirdiği Hay­darpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne bağlı İstanbul Göğüs Cerrahisi Merkezi’nin başhekimi ve cerrahi servisi şefi oldu. 1973’te profesörlüğe yükseldi, 1981’de Da­nışma Meclisi üyeliğine seçilince Göğüs Cerrahisi Merkezi’nden emekliye ayrıldı.

Ersek, göğüs cerrahisi alanındaki ilk uygu­lamalarında başarılı lobektomi (hastalıklı akciğer lobunun çıkarılması) ve pnömekto- mi (bir akciğerin tümüyle çıkarılması) ame­liyatları yaptı. Bu ameliyatlarla, ölüm oranı­nı önemli ölçüde düşüren sonuçlar aldı. Türkiye’de ilk açık kalp ve ilk yapay kalp kapakçığı ameliyatları gene onun başkanlı­ğındaki ekiplerce, İstanbul Göğüs Cerrahisi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu hastane Ersek’in yönetiminde, akciğer ve kalp has­talıklarının tedavisinde Türkiye’nin en ileri sağlık kuramlarından biri durumuna geldi.

Ersek, 1968’de Türkiye’deki ikinci kalp nakli ameliyatını (ilki Kemal Bayazıt tara­fından yapılmıştı) gerçekleştirdiyse de, çoğu kez ölümle sonuçlanması, verici bulmada güçlük çekilmesi, yasal ve toplumsal sorun­larla karşılaşılması gibi nedenlerle bütün dünyada da uygulanması ertelenen bu tür ameliyatları sürdürmedi. Türkiye’de sık karşılaşılan doğuştan gelme kalp hastalıkla­rıyla romatizmal kalp hastalıklarına bağlı kapakçık bozukluklarının ameliyatla teda­visine ağırlık verdi. Kalbin, besleyici damar­larındaki bozukluklar nedeniyle yeterli kanı alamamasından ileri gelen ve ölümle sonuç­lanan istemik kalp hastalıklarının cerrahi tedavisine de öncülük etti.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir