Şükrü Elçin Kimdir Biyografisi Kısaca

Elçin, Şükrü (d. 1912, Florina, Yunanis­tan), folklor ve halk edebiyatı araştırmacısı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1939). Çeşitli liselerde ve yüksekokullarda edebiyat öğretmenliği yaptı. İncelemelerde bulunmak üzere Paris’e gönderildi. 1949’da doktorasını verdi, 1962’de doçentliğe yük­seldi. 1969’da Hacettepe Üniversitesi’ne Türk dili ve edebiyatı profesörü olarak atandı. 1982’de buradaki görevinden emek­liye ayrıldı.

Halk öyküleri, âşıklar, köy tiyatrosu, ço­cuk oyunları, gelenek ve görenekler, ata­sözleri, bilmeceler Elçin’in üzerinde çalıştığı başlıca konulardır. Kerem ile Aslı Hikâyesi (1949), Anadolu Köy Orta Oyunları (Köy Tiyatrosu, 1964), Türk Bilmeceleri (1970), Ali Ufki-Mecmua-i Saz ü Söz (1976), Halk Edebiyatı Araştırmaları (1977), Halk Edebi­yatına Giriş (1981), Gevheri Divanı (İ984), Âşık Ömer (1987), Türkiye Türkçesi’nde Ağıtlar (1990) başlıca yapıtlarıdır.

Ayrıca Yirmidört (1944) ve Adalara Des­tanlar (1978) gibi şiir kitapları da bulunan Elçin, Ihsan Hmçer-Türk Folkloruna Hiz­met Ödülü (1983) ile Türkiye İş Bankası Halkbilim Büyük Ödülü’nü (1984) kazan­mıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir