Tasavvufi Terimler Nelerdir Kısaca

erkân (Arapçada “temeller”, “ilkeler”), tasavvufta Tanrı bilgisine ulaşma yolunun altı ilkesi. Bu altı ilke şunlardır: 1) Kıllet-i taam (az yemek). Kişi kulluk görevlerini yerine geti­rebilmesine yetecek ölçüde yemelidir. Dolu bir mide zihinsel ve ruhsal etkinlikler için başlıca engeldir. 2) Kıllet-i menam (az uyumak). Uyku aymazlık demektir. Bu nedenle olabildiğince az uyuyarak geceyi zikir, ibadet ve düşünce ile geçirmek gere­kir. 3) Kıllet-i kelam (az konuşmak). Çok konuşmak kişiyi ibadet, zikir ve düşünce­den alıkoyar.

Bu yüzden gerekmedikçe konuşmamalı, sürekli Tanrı’yı anmalı ve düşünmelidir. 4) Zikr-i müdam (sürekli zikir). Tanrı’ya karşı aymazlığa düşmemek için sürekli onu anmak gerekir. 5) Uzlet-i enam (inzivaya çekilmek). Halkla birlikte­lik birçok sorunla uğraşmayı gerektirir. Oysa irfan yolcusunun başlıca uğraşı Tanrı olmalıdır. Bunun için de halktan uzaklaş­malı, yalnız başına kalarak ibadet, zikir ve düşünce ile uğraşmalıdır. 6) Tefekkür-i tam (tam ve derin düşünce). Tanrı bilgisinin derinleşmesi, kesinleşmesi için Tanrı’nın nitelikleri ve adlan üzerine derinlemesine düşünmek ve varlıkların anlamını kavrayıp onları aşarak Tanrı’ya ulaşmak gerekir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir