Ulvi Cemal Erkin Kimdir Kısaca Bilgi

Erkin, Ulvi Cemal (d. 14 Mart 1906, İstanbul – ö. 15 Eylül 1972, Ankara), Türkiye’de çağdaş müziğin gelişmesinde önemİi katkıları olan besteci. Türk Beşleri olarak adlandırılan grupta yer almış, yapıt­larında Türk sanat ve halk müziğinden, özellikle de köçekçelerle Karadeniz yöresi­nin hareketli ritim ezgilerinden yararlanmış­tır. En tanınmış yapıtı Köçekçeler (1943) süitidir.

İlk müzik eğitimini piyano çalan annesin­den aldı. Yedi yaşında Adinolfi’den özel dersler alarak öğrenimini sürdürdü. Mek­teb-i Sultani’yi (Galatasaray Lisesi) bitir­dikten sonra, 1925’te Milli Eğitim Bakanlı­ğının açtığı sınavı kazanarak devlet bursu ile Paris’e gitti. Orada önce Paris Konser- vatuvarı’na devam etti, ardından Müzik Öğretmen Okulu’nda Jean ve Noel Gallon’ dan, ayrıca Nadia Boulanger’den kompozis­yon dersleri aldı. 1930’da Türkiye’ye döndü ve Ankara’daki Musiki Muallim Mektebi’n- de armoni ve piyano öğretmenliğine atan­dı. 1936’da Ankara Devlet Konservatuva- rı’nda piyano öğretmeni oldu. 1942’de ta­mamladığı ve ilk kez eşi Ferhunde Erkin tarafından seslendirilen Piyano Konçertosu ile Cumhuriyet Halk Partisi Ödülü’nü ka­zandı. 1946’da Ankara Devlet Konservatu- varı Konser Salonu’nda Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası’m yöneterek kendi yapıtları olan Piyano Konçertosu, Köçekçe­ler Süiti ve Birinci Senfoni’yi (1944-46) ilk kez çaldırdı. 1947 Prag Bahar Festivali’nde gene Birinci Senfoniyi yönetti. 1949-51 arasında Ankara Devlet Konservatuvan’mn müdürlüğünü yaptı.

Gençlik yılları dışında halkın önünde çal­madı. Öğrencilerine de kompozisyon öğret- meyip, yalnızca piyano dersleri verdi. Ge­nellikle Batı müziğinin geleneksel biçimleri­ne bağlı kalmakla birlikte, yapıtlarında geç romantiklerin ve izlenimcilerin etkileri de gözlenir. Erkin, titiz biçim çalışması ve usta orkestralamasıyla dikkati çeken yapıtların­da klasik tonal müzikten pek uzaklaşma­maca birlikte, besteci olarak yeni anlayış ve teknikleri ilgiyle izlenmiştir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir