Wilhelm Koppers Kimdir?

Koppers, Wilhelm (d. 8 Şubat 1886, Menzelen, Almanya – ö. 23 Ocak 1961, Viyana, Avusturya), Katolik rahip ve etnolog. Kültürel olgulann kavranması açısından karşılaştırmalı ve tarihsel bir yaklaşımı savunmuş, avcı ve toplayıcı topluluklar üzerine çalışmalarıyla toplumun kökeni ile gelişimi konusundaki kuramların temelini oluşturmuştur.

Mödling’deki (Avusturya) St. Gabriel Misyon ilahiyat Okulu’nda antropolog Rahip Wilhelm Schmidt’in öğrencisi oldu. Daha sonra onunla birlikte 18 yıl süreyle Anthropos adlı dergiyi yayımladı. 1911’de Kutsal Söz Tarikatı’nda (S.V.D.) misyoner rahip oldu, ama sağlık durumu nedeniyle misyonerlik yapamadı. Etnoloji ve Sanskrit dili üzerine çalışmalanyla 1917’de Viyana Üniversitesi’nde doktora derecesi aldı; aynı üniversitede 1924’te öğretim üyesi, 1928’de de etnoloji profesörü oldu. Aynca iki kez (1929-38 ve 1945-51) üniversitedeki Etnoloji Enstitüsü’nün başkanlığını yaptı. Onun yönetiminde enstitü Avrupa’nın önde gelen araştırma merkezlerinden biri oldu; Clyde Kluckhohn, Robert Lowie gibi birçok ünlü antropolog bu kurumun çalışmalarından etkilendi.

Koppers önceleri, Alman etnolog Fritz Graebner’in, ilkel kültür alanlarının tek bir arkaik tipten türeyerek yeryüzüne yayıldığı yolundaki Kulturkreise (kültür çevresi) kuramını savunuyordu. Ama sonradan bu kuramı reddetti ve 1931’e doğru, kültürel olguları değerlendirmede herhangi bir tarihsel döneme ya da etnolojik soruna uygulanabileceğini öne sürdüğü tarihsel bir yöntem bilim benimsedi. Böylelikle devletin kökenini açıklamayı, ilk insanın toplumsal gelişimini tarihsel ve evrensel bir temelde yorumlamayı amaçlıyordu. Bu arada Tierra del Fuego’da (1920-21) ve Hindistan’ın orta kesimlerinde (1938-39) alan araştırmaları yaptı. Başlıca yapıdan Die Bhil in Zentralindien (1948; Orta Hindistan’daki Bhiller) ve Der Urmensch und sein Weltbild’dir (1949; İlk İnsan ve Dünyaya Bakışı). Türk- çede aynca Halk Bilgisi ve Cihanşümul Tarih Tetkiki Karşısında Öz Türklük ve Öz Hindu-Germenlik (1937) ile Etnolojiye Dayanan Cihan Tarihinin Işığı Altında İlk tndoGermenlik (1941) adlı kitapları yayımlanmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir