Bir İnsan Topluluğunda Bireyleri Birbirine Bağlayan Etkenler Nelerdir

Bu sayfamızda insan topluluklarının birbirine bağlı olması için gerekli olan etkenler nelerdir sorusunun cevabını vermeye çalışacağız.

Toplum, birbirine farklı sebepler ile bağlanmış olan insanların bir araya getirmiş oldukları sosyal yapıdır. Toplumdaki insanları bir araya getiren pek çok faktör bulunmaktadır.

Toplumu toplum yapan özelliklerin başında dil, din, ırk, tarih ve kültür birliği gelmektedir. Aynı tarihe sahip olan insanlar geçmişlerinde var olan olaylar ile birbirine bağlanmaktadır. Bir insan kendisi ile aynı inanca sahip olan ve aynı dili konuşan insanlara da yakınlık duymaktadır. Bununla birlikte siyasi görüşler de insanları birbirine bağlayan unsurlar arasında sıralanabilir. Ortak kültür söz konusu olduğunda da durum aynıdır. Aynı gelenek ve göreneklere sahip olan insanların paylaşımları da fazla olacağından bu insanlar topluluk olarak bir arada yaşamayı kabul etmektedirler.

Birbirinden farklı düşünen, farklı hisseden, karşıt görüşlere sahip olan insanların bir arada yaşamaları mümkün değildir. Ancak doğru olan, fikri ve yaşantısı ne olursa olsun her insana saygı duyarak birlikte yaşamayı başarabilmektir.

Toplumu Birbirine Bağlayan Faktörler Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir