Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Bu sayfamızda Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı hakkında bilgi vererek bu edebiyatın özellikleri nelerdir sorusunun cevabını vermeye çalışacağız.

Edebiyatımızda Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönemde başlayan edebiyata cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı adı verilmektedir. Kültür ve edebiyatta büyük yeniliklerin olduğu bu dnemin en belirgin özelliği dilde sadeleşme ve yazı dilinin konuşma diline yaklaşmasıdır. Şiirde aruz vezni bırakılmış, hece vezni yaygın hale gelmiştir. Bu dönemin başlaması ile birlikte her konuda ve türde esr verilmeye başlanmış; nazım ve nesirde Atatürk ilke ve inkılaplarını öven ve yerleşmesini amaç edinen eserler ön plana çıkmıştır.

Toplumun sorunları gözleme dayalı bir gerçekçilikle anlatılmıştır. Tiyatro serlerinde de milli konular işlenmiştir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının başlıca temsilcileri arasında Halide Edip Adıvar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Reşat Nuri, Yahya Kemal, Peyami Safa , Sait Faik, Fazıl Hüsnü, Nurullah Ataç , Orhan Veli, Faruk Nafiz, Necip Fazıl, Attila İlhan, Kemal Tahir gibi pek çok büyük sanatçı yer almaktadır.

Cumhuriyet Edebiyatının Özellikleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir