Cumhuriyet Döneminde Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar

Cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte bir çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da bir çok yenilikler ve inkılaplar yapılmıştır. Bu yazımızda sizler için hazırladığımız Cumhuriyet döneminde eğitim alanında yapılan inkılaplar kısaca hakkındaki bilgileri sizler ile paylaşacağız.

  • Cumhuriyet döneminde öncelikle Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkarılmıştır ve medreseler kapatılmıştır. Böylece eğitim birliği sağlanarak eğitimde ikilik ortadan kaldırılmıştır.
  • Milli Eğitim Bakanlığı kurulmuştur. Böylece tüm eğitim kurumları bu bakanlığa bağlanarak verilen derslerin ortak olması ve her öğrencinin eşit eğitim alması sağlanmıştır.
  • 1928 senesinde harf devrimi yapılmıştır; Arap harfleri terk edilerek Latin alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Bu devrimin ardından okuma-yazma oranı hızla artmıştır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk, yeni Türk harflerini tahtanın başına geçerek bizzat kendisi halka öğretmiştir ve “Başöğretmen” unvanı almıştır.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir