Destan Türünün Özellikleri

Bu sayfamızda destan nedir sorusunun cevabını vererek destan türünün özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Eski zamanlarda savaş, kahramanlık, göç, doğal afetler gibi toplum hayatını derinden etkileyen olayları; olağanüstülüklerle uzun ve manzum bir şekilde anlatan hikayelere destan adı verilmektedir. Destanlara konu olan olaylar genellikle toplumların hayatını derinden etkilemiş olan olaylardır.

Destanın konusu olan olaylar ve destan kahramanları zaman zaman olağanüstü özellikler gösterebilmektedir. Milli dil ve nazım şekli ile söylenen destanlar, yapıları gereği milletlerin en eski edebiyat ürünleridir.

Destanlar doğal destanlar ve yapay destanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Doğal destanlar sözlü gelenekte anlatılagelen ve bu şekli ile derlenen destanlardır. Yapay destanlar ise bir şair tarafından yazılmış olan destanlardır.

Bir doğal destanda üç aşama bulunmaktadır. Bunların ilki bir olayın meydana gelmesidir. İkincisi bu olayın halk arasında dilden dile dolaşarak motiflerinin oluşmasıdır. Son aşama ise destanın bir şair tarafından yazıya geçirilmesidir.

Destan Türü Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir