Devriye Nedir

Bu sayfamızda Tekke edebiyatı nazım şekillerinden devriye hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Dini tasavvufi halk edebiyatında tasavvuf düşüncesindeki devir kuramı esas alınarak yazılan şiirlere devriye adı verilmektedir. İnsanın yaradılışını, dünyaya gelişini, dünya hayatının başlangıcını ve dünyadan ayrılışını, bu ayrılıştan sonra varılmak istenen yeri, ahireti konu edinmektedir.

Devriye nazariyesine göre ruh, bedenden çok önce yaratılmıştır. Sonradan madde alemine gelir, insana ve insan-ı kamile geçer. Son olarak da Allah’a döner. Bu nazariyenin esası Hz. Muhammet’in “Ben nebi iken, Adem su ile çamur arasındaydı” hadisidir. Devriyeler şekil bakımından destanlara benzemektedirler. Hece vezni ile aynı kafiye düzeninde söylenirler. Destan, koşma, nefes, ilahi şeklinde yazılırlar.

Devriye

Cihan var olmadan ketm-i ademde

Hak ile birilikte yekdaş idim ben

 

Yarattı bu mülkü çünkü o demde

 

Yaptım tasvirini nakkaş idim ben

 

 

 

Anasırdan bir libasa büründüm

 

Nar-ü bad-ü Ab-ü hak’dan göründüm

 

Hayrülbeşer ile dünyaya geldim

 

Adem ile bile bir yaş idim ben

Devriye Türünün Özellikleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir