Divan Edebiyatı Nazım Türleri

Bu sayfamızda Divan edebiyatı nazım türleri hakkında bilgi vererek konularına göre şiirler hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Bir sanat eseri incelenirken o sanat eserinin hangi dönemde oluşturulduğunu bilmek gerekmektedir. Çünkü her dönemin kendine özgü nazım şekilleri ve kendine özgü nazım türleri vardır. Nazım şekli ile nazım türünü de birbirine karıştırmamak gerekmektedir. Bir şiirin şekil özellikleri o şiirin nazım şeklini; konusu ise o şiirin nazım türünü meydana getirmektedir.

Divan edebiyatında kullanılan nazım türleri şunlardır:

Tevhid: Allah’ın birliği, güç ve kudretini işleyen şiirlerdir.

Naa’t: Divan edebiyatında Hz. Muhammet’i öven şiirlerdir.

Münacaat: Allah’a yakarış amacı ile yazılan kasidelere verilen isimdir.

Methiye: Devlet büyüklerini övmek için yazılan methiyelerin nazım şekli genellikle kasidelerdir.

Hicviye: Toplumun veya bireylerin aksayan yönlerini eleştiren şiirlerdir. Türün en önemli ismi Divan edebiyatı şairlerinden Nef’i’dir.

Fahriye: Divan şairlerinin kendilerini övmek amacı ile yazmış olduğu şiirlerdir.

Konularına Göre Kasideler Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir